„Krzyżanowski po latach” Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Prof. Julian Krzyżanowski był jednym z ostatnich panhumanistów – badaczem o rozległych horyzontach, który tworzył wielkie syntezy, ukazując związki pozornie odległych zjawisk. Wiele jego prac pomimo zmieniających się mód literaturoznawczych nadal stanowi podstawę współczesnej filologii. Celem konferencji było zarówno podsumowanie dorobku tego wielkiego badacza, jak i krytyczna weryfikacja tez przez niego postawionych oraz próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu dokonania Krzyżanowskiego mogą być dla współczesnych humanistów inspirujące” – napisali organizatorzy.

Podkreślano, ze Julian Krzyżanowski odważył się mieć własną interpretację literatury, wyraziste sądy, z które brał odpowiedzialność. Kochał Słowackiego, a polski romantyzm uważał za uniwersalny, tyle, że w rodzimych dekoracjach

Książka „Polish Romantic Literature” wydana w 1931 r. w oparciu o wykłady Krzyżanowskiego w londyńskim King’s College, wznowiona w 1960 r., nieobecna w Polsce, do dziś jest popularna na aukcjach internetowych, czytana przez obcokrajowców zainteresowanych naszą kulturą.

Studenci poszukują obecnie funduszy, pragnąc wydać referaty konferencji drukiem.

 

 

Komunikat

...