Profesor Giuseppe Orefici odznaczony

Prof. Giuseppe Orefici, Prof. Mariusz Ziółkowski, JM Rektor Prof. Katarzyna Chałasińska- Macukow

Fot.Monika Rogozińska

Od lewej: Janusz Milewski,  Monika Rogozińska, Prof. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Ambasador Peru Martha Chavarri-Dupuy, Prof. Giuseppe Orefici, Prof. Mariusz Ziółkowski, Maciej Kuczyński, Enrique Belaunde - I Radca Ambasady Peru, dr Janusz Wołoszyn, Jarosław Kolczynski, Andrzej Jacek Tomaszewski

Archiwum Moniki Rogozińskiej

Komunikat

...