Konferencja w Gródku

20 stycznia 2012 r. odbyła się konferencja Oddziału Polskiego The Explorers Club w Hotelu Gródek w Krakowie. Jest to jedyny hotel w Krakowie o statusie Muzeum Archeologicznego. Na przełomie XIII i XIV w. znajdowała się tu, na Gródku, siedziba wójta Alberta. W gablotach restauracji wystawione są znalezione podczas odbudowy przedmioty, m. in. pisanka kijowska z XII/XIII w., płytki posadzkowe czy łyżwy kościane z XII w., naczynia gliniane z XV w.

OPEC2012.KrakowZebranie.Grodek           Fot. Roman Zajder

W urokliwej bibliotece z kominkiem stoją od lewej: Janusz Milewski (wolontariusz Oddziału Polskiego), Juraj Cenker (Słowacja), Andrzej Ciszewski, dr Piotr Nykiel, Roman Zajder, Monika Rogozińska, prof. Tomasz Schramm, Ewa Wójcik, dr Elżbieta Lisowska, Andrzej Lisowski, prof. Maria Agata Olech, dr Małgorzata Dziewięcka, prof. Mariusz Ziółkowski, Marcin Jamkowski. Siedzą: Maciej Kuczyński, Sławomir Makaruk

 

Komunikat

...