Misja specjalna

    
1.Paryz.Fot.Monika Rogozinska
 
                                                                            Fot. Monika Rogozińska
 
     Oddział Polski The Explorers Club wsparł z sukcesem kandydaturę Polski do Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO (World Heritage Committee). Film „The Art of Sharing. Poland for World Heritage", powstały z inicjatywy naszego Stowarzyszenia  izrealizowany przez jego członków, zaprezentowaliśmy 15 listopada 2013 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu. Pokazujemy w nim kompetencje polskich naukowców, wszechstronność polskiej szkoły konserwacji, która narodziła się na gruzach.
     Odbudowanie stolicy unicestwionej przez Niemców po Powstaniu Warszawskim, miast zrujnowanych podczas II Wojny Światowej, ratowanie dziedzictwa kultury zdewastowanego przez radziecką Armię Czerwoną, zaowocowało doświadczeniem, którym polscy archeolodzy i konserwatorzy dzielą się na różnych kontynentach. Nasi naukowcy podejmują misje w trudnych warunkach, m. in. ratując światowe dziedzictwo kultury na obszarach zniszczonych przez konflikty.
     19 listopada 2013 r. w Paryżu przedstawiciele 190 państw wybrali 12 nowych członków do Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO (World Heritage Committee), wśród nich Polskę. Komitet liczy 21 państw. Kadencja trwa cztery lata.
     UNESCO jest Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO (List of the World Heritage) w 160 państwach obecnie znajduje się łącznie 981 obiektów: kulturalnych, przyrodniczych oraz o charakterze mieszanym kulturalno-przyrodniczym.
     Film „The Art of Sharing. Poland for World Heritage" wyreżyserowali Marcin Jamkowski i Konstanty Kulik. Scenariusz napisali: Marcin Jamkowski, Konstanty Kulik, Monika Rogozińska i prof. Mariusz Ziółkowski. Film powstał przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i współpracy Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Pomoc w realizacji tego projektu udzielili: prof. Piotr Bieliński – Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Sławomir Ratajski – Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
 

2.Przemawia ambasador RP Tomasz Orlowski.Fot.Archiwum M.Jamkowski

W siedzibie UNESCO w Paryżu przemawia ambasador RP Tomasz Orłowski Fot. Archiwum Marcina Jamkowskiego

3.Z lewej prof.Slawomir Ratajski

Z lewej: prof. Sławomir Ratajski – Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Fot. Archiwum Marcina Jamkowskiego

4.Prof. Jerzy Jasienko prof.Jacek Purchla

Polscy eksperci World Heritage Committee: prof. Jerzy Jasieńko i prof. Jacek Purchla – Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu ds, UNESCO, Fot. Archiwum Marcina Jamkowskiego

5.Konstanty Kulik Monika Rogozinska Marcin Jamkowski w siedzibie UNESCO

Nasza drużyna przed siedzibą UNESCO, szczęśliwa po wykonaniu zadania. Od lewej: Konstanty Kulik, Monika Rogozińska, Marcin Jamkowski, Fot. Archiwum MR

 

 List z PKdsUNESCO 001a

Komunikat

...