X Dni Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie

   
    O burzliwych dziejach miasta na pograniczu kultur i zmieniających się granic świadczy choćby historia świątyń na wzgórzu wznoszącym się ponad Chełmem. W XIII w. stała tu cerkiew prawosławna, potem katedra unicka – greckokatolicka, która ludzie zamienili w sobór prawosławny, następnie w kościół rzymskokatolicki i ponownie w cerkiew, by wreszcie stać się katolicką bazyliką.
    W mieście - stolicy biskupstw katolickich i prawosławnych, były synagogi i chedery. Teren należał do Polaków, przez cztery stulecia do Rusi Kijowskiej, dekadę do Węgier, kolejne cztery stulecia do Rzeczpospolitej, w czasie rozbiorów Polski do Austrii i Rosji, po II Wojnie Światowej znowu jest w Polsce. Dziś Chełm oddziela od granicy z Ukrainą 25 km i 50 km od Białorusi.
    Wielonarodowa ludność żyła tu zgodnie, była też wyganiana, mordowana, skłócana, nawzajem się krzywdziła. Żydów wycięli tu w pień Kozacy Bogdana Chmielnickiego, a podczas II Wojny Światowej - Niemcy.
    Chełm rabowany, niszczony, palony, pacyfikowany - odradzał się. Dzisiaj, to niewielkie miasto zaskakuje ilością szkół i uczelni, w których uczą się wielonarodowi studenci – graniczący ze sobą sąsiedzi.
    Doroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej w maju i czerwcu organizują w Chełmie społecznicy, którzy są przekonani, że różnorodność wzbogaca - jeśli nie pozwolimy jej użyć przeciw sobie nawzajem; że chrześcijaństwo ma wartości uniwersalne - jeśli nie godzimy się na manipulowanie Prawdą. Organizatorzy zapraszają różnych gości, którzy dzielą się swoją wiedzą i doswiadczeniem.
Chelm Kosciol-Pijarow  Chelm Bazylika
Fot. Monika Rogozińska
 
    Chełm miał szczęście do wybitnego architekta baroku – Włocha Pawła Fontany. Według jego projektów zbudowano tu kilka kościołów, między innymi pod wezwaniem Rozesłania Św. Apostołów ojców Pijarów (fot. z lewej) i Bazylikę Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (z prawej).
 
 Chelm XDni Podziemia1  Chelm XDni Podziemia2
Fot. Monika Rogozińska
 
    Unikatową atrakcją Chełma są podziemia kredowe. Nie wiadomo ile dokładnie kilometrów korytarzy wydrażyli od średniowiecza mieszkańcy. Wiadomo, że co najmniej kilkadziesiąt i do siedmiu pięter w głąb pod swoimi domami. Kreda była dobrej jakości, dochodowa, a szyby „nielegalne”. W podziemiach istniało okrutne więzienie, ale też były one schronieniem w razie inwazji na miasto. Dziś można zwiedzać 2 km korytarzy.
 
Chelm Grupa
                                                  Fot. Archiwum/Monika Rogozińska
 
Organizatorzy o goście X Dni Kultury Chrześcijańskiej (4 czerwca 2013 r.)
Na zdjęciu od lewej:
Tadeusz Boniecki - „człowiek orkiestra” - dziennikarz radiowy, organizator Dni Kultury Chrześcijańskiej, hospicjum opartego na pracy wolontariuszy, przewodniczący Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Chełmie, którego celem jest kształtowanie przyjaźnie otwartych na innych, odpowiedzialnych obywateli lokalnych społeczności i państwa;
Radosław Jarecki – wolontariusz, kandydat na misjonarza w afrykańskiej Rwandzie;
Krzysztof Zanussi – reżyser, scenarzysta i producent filmowy do Chełma przyjechał z wykładem „Człowiek w medialnym buszu”;
aktorka włoska przygotowująca monodram reżyserowany przez Krzysztofa Zanussiego we Włoszech,
dr Michał Gołoś – założyciel i rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, uczelni, na której studiuje młodzież zza wschodniej i południowo-wschodniej granicy Polski także dzięki stypendiom tej uczelni;
Monika Rogozińska – do Chełma przyjechała z prelekcją multimedialną o sile pasji zmieniającej świat, o ludziach, którzy odważyli się przekraczać granice nieznanego;
ks. Jacek Lewicki - kapelan Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Chełmie, która służy „edukacji do chrześcijańskiej służby Narodowi, Kościołowi i Państwu”.

 

Komunikat

...